Undersøgelser

Som enhver anden familielæge foretager vi mange børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, diabeteskontroller, blodtrykskontroller m.m. Vi foretager også nedenstående undersøgelser og behandlinger.

Attester

 • Diverse private attester
 • Kørekortsattest
 • Speciallægeattest
 • Forsikringsattest
 • Kommunal attest
 • Mulighedserklæring
 • Lægeerklæring

Vacciner
Vaccination er ikke omfattet af honoreringsaftalen med sygesikringen og er derfor privat betaling.
Vaccination er ikke omfattet af honoreringsaftalen med sygesikringen og er derfor privat betaling.
Undtaget er influenzavaccination for udsatte grupper, HPV-aftalen og de vacciner, der ligger i børnevaccinationsprogrammet.

Lunger

 • Priktest
 • Lungefunktionsundersøgelse

Hjerte

 • Hjertediagram/EKG

I klinikken har vi en sygeplejerske, lægesekretær og medicin studerende som alle varetager en række kliniske opgaver.

Vi har herunder lavet en liste med de undersøgelser som de laver.

 • Blodprøvetagning
 • CRP-måling
 • INR
 • Øreskyl
 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Priktest/allergitest
 • Hjertediagram, EKG
 • Årskontroller: KOL, diabetes og forhøjet blodtryk
 • Tråd fjernelse/ sårpleje
 • 1. graviditetskontrol
 • Børnevaccinationer
 • Vaccinationer
 • Akutte infektioner: Hals, ører, hud m.m.

I klinikken har vi, udover lægerne, en sygeplejerske, en lægesekretær og medicin studerende som alle varetager en række kliniske opgaver.
Vi har herunder lavet en liste med de undersøgelser som de laver.

 • Blodprøvetagning
 • CRP-måling
 • INR
 • Øreskyl
 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Priktest/allergitest
 • Hjertediagram, EKG
 • Årskontroller: KOL, diabetes og forhøjet blodtryk
 • Tråd fjernelse/ sårpleje
 • 1. graviditetskontrol
 • Børnevaccinationer
 • Vaccinationer
 • Akutte infektioner: Hals, ører, hud m.m.